25% kedvezmény akár első rendeléskor!
A részletekért hívj minket: 06-30-709-6091

Általános Szerződési Feltételek

www.vitaman.hu - Jelen webáruház NEM a CaliVita international hivatalos weboldala!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük Simon Zoltán e.v., (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett weboldalon, aki a CaliVita® International termékek független forgalmazója.

Az Üzemeltető a CF-Net Kft. (a továbbiakban Eladó) közötti jogviszonyra tekintettel, mint együttműködő partnerek a termékek forgalmazáshoz üzemelteti Webáruházát.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben megrendelést ad le a Webáruházban, részére a megrendelésben foglalt termékek közvetlenül a CF-Net Kft. mint eladó szállítja ki, állítja ki a megrendeléséről a számlát és amennyiben bármilyen szavatossági, jótállási problémája merül fel vagy elállási jogával kíván élni , e jogait közvetlenül a CF-Net Kft.-vel szemben érvényesítheti.
Tehát a szerződés a Vásárló és a CF-Net Kft. között jön létre közvetlenül és jelen ÁSZF célja, hogy az elektronikus úton leadott megrendelés valamint a Webáruház használatának feltételeit szabályozza. A Üzemeltető csak annyiban működik közre e jogviszonyban, hogy felületet biztosít a termékek megrendeléséhez, a megrendelések Eladó részére történő továbbításához, a megrendelés visszaigazolásához illetve, hogy a Vásárló panaszával megkeresheti z Üzemeltetőt, aki a megkeresést közvetlenül továbbítja a CF-Net Kft. felé a panasz orvoslása érdekében.

Az Üzemeltető kizárólagos felelősséget vállal a webhely részbeni és teljes tartalmáért, és sem a CaliVita® Nemzetközi Hálózatnak, sem bármely tevékenységet folytató jogi személyének nincs közvetlen kapcsolata a weblappal és így felelősséget sem vállal e tekintetben. Az említett termékeknek vagy termékösszetevőknek nem rendeltetésük bármilyen betegség vagy kórállapot diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése. Bármely termékre vagy termékösszetevőre hivatkozó állítás, említés, vélemény vagy információ nem tekinthető orvosi véleménynek/tanácsnak. A termékekre vagy termékösszetevőkre vonatkozó kijelentéseket, állításokat, véleményeket vagy információkat állami hatóság egyik országban sem vizsgálta meg és hagyta jóvá. Minden olyan információ, amit a www.vitaman.hu (a továbbiakban: Webáruház) oldalon talál - ideértve a szövegeket, grafikákat és képanyagokat, illetve minden egyéb anyagot, melyet az oldal tartalmaz-, az általános információ gyarapítására szolgálnak. A fotók csak illusztrációk, eltérhetnek az eredeti terméktől.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Webáruház oldalán elérhető online rendelési felület igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken http://www.vitaman.hu/adatkezelesi-tajekoztato/] keresztül.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruház felületén elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Üzemeltető/Eladó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Sem az Üzemeltető, sem az Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A vásárlás feltétele

A Webáruházban a Vásárló kizárólag a CaliVita International termékeit tudja online módon megvásárolni, a vásárlásnak előfeltétele nincs. Egyes megjelölt termékeket csak regisztrált CaliVita® tagok vásárolhatnak meg. Amennyiben Önnek még nincs tag kódja (regisztrációja), a regisztráció ezesetben az első vásárláskor megtörténik, a feltétele, hogy ekkor minimum 16.000 Ft értékben vásároljon. A Vásárló CaliVita tagsága egy évig érvényes, a hosszabbítás feltétele, hogy a tagsági év második felében vásároljon legalább egyszer minimum 8.500 Ft értékben.

1. ADATOK

AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI
Szolgáltató neve: Simon Zoltán e.v.
Adószám: 67582673-1-30
Székhely: 3300 Eger, Napsugár u. 5.

Tel.:+36-30-709-6091
Email cím: info@vitaman.hu

AZ ELADÓ ADATAI
Eladó neve: CF-Net Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Aranykéz u. 6. VI.58.
Ügyvezető: Tátrainé Szilágyi Ágnes
Tel.: 36-1-266-3136
Cégjegyszékszám: 01-09-565132
A CF-Net Kft.-t érintő ügyekben a Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság jár el.
Adószám: 12226311-2-41

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1. Felelősség
Vásárló a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Webáruház felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az Üzemeltető felé. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Üzemeltető és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás - például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a vitaman.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Webáruház tartalmának megtekintéséhez, valamint a Webáruházból történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, első rendeléskor automatikusan regisztrál a webáruházba, 16.000 Ft feletti rendelés esetén pedig a CaliVita® hálózatába is.

Megrendelés esetén a következő adatokat szükséges megadnia az Üzemeltető részére:
A "Személyi adatok" menüpont alatt
- Email cím
- Vezetéknév
- Keresztnév
- Telefonszám

A "Szállítási adatok" menüpont alatt
- Szállítási cím: város, irányítószám, utca név, házszám,
A "Számlázási adatok" menüpont alatt
- Név
- Szállítási cím: város, irányítószám, utca név, házszám,

A felületen Vásárlónak lehetősége van a jelölő négyezet kipipálásával megadnia azt, ha a szállítási és a számlázási adatok megegyeznek.

Vásárlónak ezen a felületen továbbá lehetősége van feliratkoznia Üzemeltető hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.

A regisztráció sikeréről az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

3.2. Regisztráció törlése

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@vitaman.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Üzemeltető köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3. Megrendelés

A Webáruház tartalmának megtekintéséhez, valamint a Webáruházban történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Vásárló regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Webáruházban eladásra meghirdetett termékekre.
Vásárló a Webáruházban megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Webáruház felső menüjében vagy a kezdőlapon található alkategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája jelentik meg az oldalon. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni.
Vásárlónak lehetősége van a Webáruház fejlécében a kereső mezőt a "keresendő szöveg"-el kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Webáruházban eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer megjeleníti.
A keresés eredményeképpen a termékek megjelennek a Webáruház felületén.
Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Minden termék ára bruttó, azaz 27% ÁFA-val együtt tüntetjük fel (a normál és a törzsvásárlóknak szóló árat is). A termékleírás minden esetben tájékoztató jellegű. Az ismertető leírás pontatlansága, a gyártó által megadott hibás adat miatt felelősséget nem vállalunk.
Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található "Kosárba" gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és a kosár tartalmának értékét) Vásárló a Webáruház fejlécének jobb oldalán található, a "Kosár" menüpont alatt megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. Az összegző felület megtalálható "Tovább a kosárhoz" gombra kattintva Vásárlót a "A kosár" felületre navigálja a Webáruház.

A "Kosár" felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a kiveszem feliratra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud, a "Mennyiség" oszlop alatt a pontos mennyiség beírásával az erre biztosított helyen, melyet a "Frissítés" gombra kattintva frissíthet.

A "Vissza a termékekhez" gombra kattintva Vásárlót a Webáruház vissza navigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Vásárló folytathatja a Webáruházban történő böngészést.

A kosár alatt a vásárló kiválaszthatja a fizetési és átvételi módot és meggyőzödhet a várható szállítási díjról. A "Tovább a megrendelési űrlaphoz" gombra kattintva a vásárló egy új oldalra jut, ahol megadhatja a szállítási és számlázási címét, valamint a CaliVita® tag kódját. Az űrlap kitöltése után a "Tovább a megrendelés megerősítéséhez" gombra kattintva egy rendelés összegzést talál. Az oldal alján a "Megerősítem a megrendelést" gombra kattintva a vásárló végül elküldi a megrendelést.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.
Üzemeltető a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Vásárló e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Vásárlót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.

3.4. Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Üzemeltető részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.

3.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Üzemeltető késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül, nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
Ha Vásárló rendelését már elküldte az Üzemeltető részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
3.6. Ajándékok, akciók
Az Üzemeltető havonta akár több alkalommal új és újjabb akcióval jelentkezik, mely a Webáruház Vásárlóira érvényes. Ajándék termék jár minden olyan Vásárlónak, aki egy számlára minimum 1000 ( kb 40.000 Ft ) Bónuszpont értékben vásárol. Az ajándék termék más termékre, vagy pénzre nem váltható, az aktuális ajándéktermékről a Webáruház főoldalán tájékozódhat.
Az aktuális akciós termékekről a web áruház "akciók " kategóriája alatt olvashat.
Az Üzemeltető minden termék mellé bónuszpontokat is rendel, és az egy hónap alatt történő megrendeléseknél bizonyos mértékű bónuszpontok elérése esetén további kedvezményekre jogosult a vásárló.
3.7. Fizetés
Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. A Vásárló által kifizett vételár az Eladót illeti, az követlenül az Eladó részére kerül átadásra.

3.8. Számla

A megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt a kinyomtatott számlát az Eladó állítja ki és küldi el.

3.9. Országos házhoz szállítás

Minden megrendelést GLS futárral küldünk Önnek, 3 munkanapon belül. Szállítási díj 35.000 Ft alatti rendelés esetén 1000 Ft, V.I.P tagoknak 25.000 Ft alatti rendelés esetén kell szállítási díjat fizetni.

A Webáruházban leadott rendelések kiszállítása az Eladóval szerződéses kapcsolatban álló GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vásárló által megadott címre. A csomag tartalmazza a számlát és a megrendelt termékek leírását is, és az esetleges ajándék terméket.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
A csomag aktuális helyzetéről az Eladó értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Vásárló által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen - Vásárlónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást az Eladó csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással az Eladó részére kifizette és a vételár az Eladó számláján jóváírásra került.
A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a futár távozása után az Eladónak és az Üzemeltetőnek utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személytől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és nem köteles a csomagot átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.10.1 Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költsége amennyiben a vásárlás összege meghaladja a 35 000 Ft-ot, díjtalan. A 35 000 Ft alatti megrendelések esetén 1000 Ft-ot számol fel a Szolgáltató.

3.10.2. Szállítási határidő

Ha hétköznap 12 óráig a Vásárló leadja a rendelését, 24 de legkésőbb 48 órán belül hétköznapon a Vásárló megkapja megrendelését.
Ez alól kivételt képez az a megrendelés, amelyet olyan munkanapon adott le a Vásárló 12 óráig, amely munkanapot szabad, munkaszüneti, vagy ünnepnap követ. Ilyen esetben a csomagot a megrendelést követő legközelebbi munkanapon tudja átvenni.

Azok a rendelések, amelyet a Vásárló az adott hónap első munkanapján ad le, csak az ezt követő munkanapon áll Szolgáltatónak módjában feldolgozni, mert az Eladónál minden hónap első munkanapján leltár van folyamatban. Így ezeket e rendeléseket az első munkanap utáni napon tudja feldolgozni, és az ezt követő munkanapon kapja a Vásárló kézhez.

A megrendelés kiszállításának határideje átlagosan 1-3 munkanap.
Eladó - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Az Eladó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladóa póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) az Eladóa szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Eladó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [http://webvitaminbolt.com/letoltes/elallasi_nyilatkozat.pdf] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4.1 pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Eladónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék az Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Eladó az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:
a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. étrend kiegészítő termékek, krémek);
c) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

5. SZAVATOSSÁG

5.1. Kellékszavatosság
Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
5.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló - választása szerint - az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
5.3. Jótállás
Eladó értékesít olyan egészségmegőrző termékeket és eszközöket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
Hibás teljesítés esetén az Eladó jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. A kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja.
A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló ("Fogyasztó") érvényesíthet.
Eladó ugyan értékesít az előző pontban meghatározott Korm.rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkeket, azonban bizonyos termékek vonatkozásában a kötelező jótállási időn túl (1 év), további (önként vállalt) jótállási időt vállalhat, illetve előfordul, hogy olyan termék vonatkozásában is biztosítja a jótállást, amely a Korm.rendelet értelmében nem tartozik kötelező jótállás alá. A jótállási ideje minden esetben a termék tájékoztatójában feltüntetésre kerül.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.
Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1és az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Vásárló a termékkel vagy az Üzemeltető vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
Levelezési cím: Simon Zoltán, 3300 Eger, Napsugár u. 5.
Telefonszám: +3630-709-6091
E-mail: info@vitaman.hu

Üzemeltető/Eladó a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Üzemeltető/Eladó a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Üzemeltető/Eladó a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
Üzemeltető/Eladó a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Üzemeltető/Eladó egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Üzemeltető/Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Üzemeltető/Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Üzemeltető/Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltető/Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA
Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Webáruház felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladótulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis - bármely okból - a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.05.02.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el >> ASZF letöltés

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.